OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 20 września 2017 r. o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Narutowicza 19 w sali nr 12 odbędzie się:

DRUGA LICYTACJA

– udziału 1/2 częśći w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położoną w Szczecinie przy ul. Herbowej 27A/9, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120438/8. 

– udziału 1/2 częśći w lokalu mieszkalnym stanowiącym odrębną nieruchomość położoną w Szczecinie przy ul. Herbowej 27A/9, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00120438/8. 

Lokal mieszkalny położony jest na II piętrze ww budynku i posiada powierzchnię użytkową: 82,03 m2 i składa się z 3 pokoi, łazienki z wc, kuchni oraz 2 przedpokoi (w księdze wieczystej figuruje 1 przedpokój) Suma oszacowania udziału 1/2 części wynosi 133 900,00zł, zaś cena wywołania udziału 1/2 części jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 89 266,67zł.

Licytant przystępujący do przetargu udziału 1/2 części powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 390,00zł. W przypadku gdy licytant zamierza przystąpić do licytacji obu udziałów winien złożyć dwie rękojmie w łącznej wysokości: 26.780,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię zgodnie art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX O/Szczecin Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 31 1440 1143 0000 0000 1026 3638

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 19 września 2017 roku o godz. 12:00 wolno oglądać nieruchomość oraz w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: ul. Kaszubska 42, 70-001 Szczecin, informacje także na: www.kancelaria.komornika.pl oraz www. licytacje.komornik.pl