OGŁOSZENIE O LICYTACJI LOKALU MIESZKALNEGO

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 06 października 2017r. o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie VI Wydziale Egzekucyjnym mającego siedzibę przy ul. G. Narutowicza 19, w sali nr 12 (parter) odbędzie się:

PIERWSZA LICYTACJA

lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość położoną w Szczecinie przy ul. H. Pobożnego 4/9, dla której Sąd Rejonowy Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW SZ1S/00088064/8.

Lokal posiada powierzchnię użytkową: 109,47 m2 i składa się z: trzech pokoi, dwóch przedpokoi, kuchni oraz łazienki z w.c. Lokal położony jest na poddaszu użytkowym w budynku 3 piętrowym z użytkowym poddaszem. Okna w lokalu wychodzą na cztery strony świata tj. na wschodnia i zachodnią, północną i południową.

Suma oszacowania wynosi 257 700,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 193 275,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 25 770,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię zgodnie art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX O/Szczecin Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 31 1440 1143 0000 0000 1026 3638

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 04 października 2017 roku o godz. 13:00 wolno oglądać nieruchomość oraz w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: ul. Kaszubska 42, 70-001 Szczecin, informacje także na: www.kancelaria.komornika.pl oraz www. licytacje.komornik.pl