OGŁOSZENIE O LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 07 marca 2018 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego Szczecin-Centrum w Szczecinie mającego siedzibę przy ul. Kaszubskiej 42 w sali nr 50 odbędzie się PIERWSZA LICYTACJA:

a) udziałów 3/6 oraz 1/6 (łącznie 4/6) części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Szczecinie przy ul. 1 Maja 28/33 (KW SZ1S/00177135/8). Właścicielem udziałów 3/6 oraz 1/6 (łącznie 4/6) części nieruchomości jest Józef Łukasik;

b) udziału 1/6 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Szczecinie przy ul. 1 Maja 28/33 (KW SZ1S/00177135/8). Właścicielem udział 1/6 części nieruchomości jest Marek Stanisław Łukasik;

c) udziału 1/6 części lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość, położonego w Szczecinie przy ul. 1 Maja 28/33 (KW SZ1S/00177135/8). Właścicielem udział 1/6 części nieruchomości jest Tomasz Piotr Łukasik.

Lokal położony jest na X piętrze w budynku wielorodzinnym 11 – kondygnacyjnym (ostatnie piętro), okna z lokalu wychodzą na dwie strony świata tj. północną i południową oraz posiada powierzchnię użytkową: 42,42 m2 i składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju. Suma oszacowania całości nieruchomości wynosi 116.300,00zł, zaś cena wywołania całości nieruchomości jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 87.225,01zł. Suma oszacowania udziału 4/6 części nieruchomości należącego do Józefa Łukasik wynosi 77 533,34zł, zaś cena wywołania udziału 4/6 części nieruchomości należącego do Józefa Łukasik jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 58 150,01zł. Suma oszacowania udziału 1/6 części nieruchomości należącego do Marka Stanisława Łukasik wynosi 19.383,33zł, zaś cena wywołania udziału 1/6 części nieruchomości należącego do Marka Stanisława Łukasik jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14.537,50zł. Suma oszacowania udziału 1/6 części nieruchomości należącego do Tomasza Piotra Łukasik wynosi 19.383,33zł, zaś cena wywołania udziału 1/6 części nieruchomości należącego do Tomasza Piotra Łukasik jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 14.537,50zł.

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest: przy całości nieruchomości rękojmia wynosi 11.630,00zł; przy udziale 4/6 części nieruchomości należącym do Józefa Łukasik rękojmia wynosi 7 753,33zł; przy udziale 1/6 części nieruchomości należącym do Marka Stanisława Łukasik rękojmia wynosi 1.938,33zł; przy udziale 1/6 nieruchomości należącym do Tomasza Piotra Łukasik rękojmia wynosi 1.938,33zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię zgodnie art. 962 § 1 kpc należy złożyć najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

PKO BP S.A. XIX O/Szczecin Kod BIC (Swift): BPKOPLPW 31 1440 1143 0000 0000 1026 3638

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W dniu 06 marca 2018 roku o godz. 11:00 wolno oglądać nieruchomość oraz w ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno przeglądać akta postępowania egzekucyjnego wraz z operatem szacunkowym biegłego sądowego w Sądzie Rejonowym Szczecin-Centrum w Szczecinie mieszczącym się pod adresem: ul. Kaszubska 42, 70-001 Szczecin, informacje także na: www.kancelaria.komornika.pl oraz www. licytacje.komornik.pl