„Ius est ars boni et aequi”
(łac. Prawo jest sztuką tego, co dobre i słuszne) – Corpus Iuris Civilis

Godziny urzędowania:

Poniedziałek – Czwartek: 8:00 – 16:00

Piątek: 8:00-12:00

Dyżur Komornika (Komornik przyjmuje osobiście):

Środa: 10:00 – 16:00

!!! U W A G A !!!

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Centrum w Szczecinie Leszek Wietchy zgodnie z informacją Krajowej Rady Komorniczej ostrzega: 

Krajowa Rada Komornicza, w trosce o bezpieczeństwo osób dokonujących zakupu nieruchomości na licytacjach komorniczych, zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na korespondencję otrzymywaną przez nabywców nieruchomości, zawierającą wezwanie do zapłaty kwoty, za jaką dokonano zakupu.

Z uzyskanych przez Samorząd informacji wynika, iż w co najmniej kilku przypadkach, osoby, które wygrały licytacje otrzymały pisma, stylizowane na dokumenty przesyłane przez komornika, z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać wpłaty kwoty, za jaką została wylicytowana konkretna nieruchomość. Wskazany numer rachunku nie jest jednak „rachunkiem depozytowym Ministra Finansów”, tak , jak opisane jest to w przedmiotowym piśmie, a należy do nieznanej osoby, której celem jest wyłudzenie kwoty podanej w piśmie.

O opisanym powyżej procederze zostały już zawiadomione organa ścigania, niemniej Krajowa Rada Komornicza apeluje o uważne zapoznawanie się z treścią korespondencji otrzymywanej od komorników, a w przypadku wątpliwości o kontakt z kancelarią komornika prowadzącego postępowanie.